top of page
Tørvikbygd_salatåker32 (1).jpg

Lokalmatmarkedet

REKO står for Rettferdig Konsum. Grunntanken bak REKO er nettopp rettferdig matvarehandel for både produsent og konsument. REKO-ringene, som de forskjellige gruppene kalles, er grupperinger som organiserer varesalg og vareutlevering via nettet, i all hovedsak gjennom grupper på Facebook. Det fungerer slik at et antall produsenter etablerer en ring hvor det avtales å gjennomføre en felles vareutlevering. Produsentene vil igangsette forhåndssalg hvor alle som ønsker kan handle. Når dagen for utlevering er kommet, møtes produsent og kunde på gitt sted til gitt tid for overlevering.

REKO bevegelsen kom til Norge rundt 2016. Den representerer både en disruptiv måte å drive handel på og et pågående opprør hos den norske bonden. Det hele handler om at både det norske og til en viss grad det skandinaviske matvaremarkedet er dominert av store aktører med mye makt og en politikk som sjeldent gagner småskala produsenter.

REKO konseptet har utviklet seg mye siden inntoget i 2016. Siden den gang har man i fellesskap utviklet håndbøker og felles regler i regi av Norges bonde- og Småbrukalag.

Ideen bak Lokalmatringen kom i samme tidsrom som REKO. Uavhengig av REKO konseptet utviklet man en enkel markedsstruktur kalt Fersk Fangst, rettet mot jakt, fiske og lokalmat. I senere tid har dette konseptet blitt videreutviklet, da parallelt med REKO bevegelsen. Lokalmatringen har fulgt utviklingen tett og stadig jobbet for å utvikle løsninger som skal løse de store utfordringene for norske matvareprodusenter. I en periode valgte Lokalmatringen å pilotere en modell ganske identisk til REKO-ringene, med utleveringer arrangert og administrert i et egenutviklet system. 

I 2022 har Lokalmatringen valgt å endre satsningsområde. Dette som et resultat av endrede handlevaner og tilgangen på moderne og effektive hjelpemidler. Lokalmatringen har tatt steget til å bli en helhetlig aktør og leverandør. Vi løser distribusjonsutfordringene for små og mellomstore produsenter i tillegg til at vi samler et stort vareutvalg via en distribusjonsterminal for å levere det hjem til kunden. Kort forklart; lokalmat er nå tilgjengelig i nettbutikk, levert helt hjem. 

Hva fremtiden bringer for matvaremarkedet er noe usikkert, men vårt mål er å bygge en bærekraftig verdikjede som er rettferdig for produsenten og for kunden.

bottom of page